Program: Puste Noce

Puste_Noce_Logo_Projekt
_______________________________________
 
Drukuj Email
Puste Noce

Puste noce. Archaizmy ludowe na Kujawach to działania kulturowe i animacyjne oraz badania etnologiczne na Kujawach, służące zachowaniu i propagowaniu regionalnych tradycji, śpiewu, tańca i muzykowania.

Celem naszych działań jest odkrywanie, przypomnienie, odtworzenie i utrwalenie tradycji i obrzędów, które jeszcze do niedawna były kultywowane, a dziś uchodzą za niezrozumiałe i niepotrzebne. Chcemy przywracać pamięć o kujawskiej obrzędowości, tworząc jednocześnie przestrzeń integracji społecznej i kulturowej. Budowanie więzi społecznych będzie wątkiem spajającym działania projektowe: międzypokoleniowe, dzieci ze wsi z dziećmi z miasta, rodziców i rodzin, nauczycieli i mieszkańców miejsc objętych działaniem. Projekt adresowany jest do mieszkańców Włocławka i okolic i składa się z dwóch głównych części:
 

- zebranie dziedzictwa niematerialnego - obyczajów, obrzędów, przyśpiewek, pieśni, tańców, gawęd i opowieści, równolegle będziemy przyglądali się jak funkcjonuje współcześnie kultura ludowa na Kujawach,

- przygotowanie spektakli multimedialnych - utrwalenie lokalnych tradycji i obrzędów wsi kujawskiej.
 

Uzupełnieniem działań jest projekt „Puste Noce – rekonstrukcje tradycyjnych pieśni, tańca i muzyki ludowej" adresowany jest do mieszkańców Włocławka i okolic (Kujawy) oraz – poprzez udział partnera lokalnego: Stowarzyszenia Kultury Niefizycznej – Miastka i okolic (Pomorzanie, Borowiacy, Kaszubi, Ukraińcy). Działania projektowe obejmują zebranie obyczajów, obrzędów, przyśpiewek, pieśni, tańców, gawęd i opowieści. Zorganizowane zostaną także międzypokoleniowe warsztaty pieśni, muzyki i tańców ludowych. Powstanie widowisko multimedialne, którego celem jest rekonstrukcja materiału muzycznego w formie prezentacji i wspólnej zabawy z udziałem odbiorców lokalnych. Integralną częścią projektu będzie film rejestrujący działania projektowe, promujący jednocześnie idee dokumentowania i tworzenia współczesnych adaptacji archaizmów ludowych.

Projekt jest połączeniem sił i doświadczeń osób i organizacji prowadzących działania na Kujawach, prowadzących badania, propagujących kulturę muzyczną i ludową.


 

Finansowanie:                                                                                            Współorganizatorzy:                                                      

mkidn_logo logo_fundacja_orange  ari.czarne   panorama_kultur_logo        

Partner:                                  Partnerzy artystyczni:                                                                        Patronat medialny:


stowarzyszenie_kultury_niefizycznej_logo     prusinowski_trio_logo_zofia_herbichlogo_warszawa_wschodnia_z_napisem   logo_PIK


Projekt „Puste noce – rekonstrukcje tradycyjnych pieśni, tańca i muzyki ludowej" realizowany jest w ramach programu dotacji Fundacji Orange.


Projekt „Puste Noce - rekonstrukcje tradycyjnych pieśni, tańca i muzyki ludowej", realizowany jest przez Stowarzyszenie Panorama Kultur we współpracy z Fundacją Ari Ari i Stowarzyszeniem Kultury Niefizycznej oraz partnerami artystycznymi, zespołami: Warszawa Wschodnia i Janusz Prusinowski Trio, w ramach prowadzonego przez Fundację Ari Ari programu „Puste noce. Archaizmy ludowe na Kujawach", który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.