Muzea społeczne, kolekcje lokalne.
Dynamika zmian w krajobrazie kulturowym

Muzea społeczne

muzea-spoleczne-banner-website
Drukuj Email
Muzea społeczne

„Muzea społeczne, kolekcje lokalne. Dynamika zmian w krajobrazie kulturowym" to projekt badawczy realizowany w 2013 roku przez Fundację Ari Ari, dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kontynuując ubiegłoroczne badania działalności muzealniczej w Polsce, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego powstają muzea prowadzone przez rozmaite podmioty nie będące we władaniu ani państwa ani samorządów (od stowarzyszeń po prywatne firmy) oraz co z tego wynika zarówno dla widzów, jak i dla prowadzących.


Raport z ubiegłorocznych badań muzeów prywatnych: http://muzeaprywatne.blogspot.com/p/do-pobrania.html
 

logo_Muzea_Spoleczne_z_obwolutkaO muzeach społecznych. Zawężenie pola
 

Przygotowując ubiegłoroczne badania muzeów prywatnych, z uwagi na ograniczony czas działań i ogromną ilość podmiotów prywatnych prowadzących muzea, podjęliśmy decyzję o podzieleniu badań na dwie części. W 2012 badaliśmy muzea prowadzone przez osoby fizyczne, w 2013 chcemy przyjrzeć się działaniom muzeów prowadzonych przez zorganizowane grupy ludzi - stowarzyszenia, spółki, towarzystwa, szkoły, fundacje czy związki wyznaniowe.
 

Opis działania
 

Badania będą próbą uchwycenia procesu zmiany w relacji człowiek-społeczność-przedmiot, z opisaniem towarzyszących kontekstów: społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych.

Przeprowadzimy szczegółową diagnozę tego zjawiska, korzystając z etnograficznej metodologii badań terenowych, kwestionariuszy i wywiadów, połączonych z metodami antropologii refleksyjnej (interpretacyjnej).
 

Dokonamy opisu zastanych przypadków: muzeów, kolekcji, wystaw, pojawiających się w lokalnej przestrzeni na terenie całej Polski w co najmniej 32 miejscach, dbając o uchwycenie podobieństw i niepowtarzalnych przykładów zmiany w tej części kulturowego krajobrazu.
 

W planowanym ujęciu problemu badawczego postaramy się wykorzystać metodologię etnografii, będącej formą interakcji, próbując rozpoznawać sposoby życia danej wspólnoty, ze świadomością uczestniczenia w danej formie organizowania się ludzi, choćby poprzez sam kontakt i przeprowadzenie badań.
 

Zebrany materiał badawczy przedstawiać będzie badaną problematykę w następujących aspektach:

– twórcy kolekcji, organizatorzy muzeów społecznych

– forma, status i rola muzeów społecznych

– relacje: muzeum a społeczność, władza, widzowie, uczestnicy

– przedmioty kolekcjonerskie - charakterystyka

– formy i metody ekspozycji, przestrzeń i jej aranżacja

– konteksty lokalne (m. in. wzmacnianie lokalnej tożsamości)
 

Publikacja

Podsumowaniem działań będzie raport z badań, przedstawiający zebrane dane i informacje, wraz z opracowanymi ankietami etnograficznymi, złożony z artykułów, zawierających interpretację zebranego materiału badawczego. Publikacja pojawi się na przełomie 2013 i 2014 roku.

Strona internetowa: www.muzeaspoleczne.ariari.org


mkidn_logo