Kujawy

Historie mówione
Historia Heleny Ratkowskiej
sobota, 12 grudnia 2009

Wysłuchały: Renata Frontczak i Stella Sviridenko
Opracowała: Małgorzata Ratkowska

Przed wojną to się ciężko żyło. Kto miał dobrze, to miał, ale ci co byli biedni...

Więcej…
 
Historia Anny Lewandowskiej
środa, 02 grudnia 2009

Wysłuchała: Marta Niwczyk
Spisała: Małgorzata Ratkowska
Opracowała: Renata Frątczak

Czy w okolicy, przed wojną, mieszkali jacyś Niemcy, Żydzi?
No Żydy, no przecie byli Żydy. W miastach mieszkali.

Więcej…
 
Historia Anny Gontarek
środa, 09 grudnia 2009

Wysłuchała: Marta Niwczyk
Spisały i opracowały: Małgorzata Ratkowska i Renata Frątczak

Jestem z Kowala, tu się wychowałam. Miałam szczęście, mieszkałam w domu wielopokoleniowym, razem z dziadkami.

Więcej…
 
Historia Marianny Kozłowskiej
środa, 02 grudnia 2009

Wysłuchali i spisali: Olga Krzuś i Krystian Strauss
Opracowały: Joanna Rydzkowska i Renata Frątczak

 

Żydzi

 

Chodziła Pani do klasy z Żydami, Niemcami?
Przed wojną jeszcze do szkoły nie chodziłam.

Więcej…
 
Historia Cecylii Majewskiej
środa, 02 grudnia 2009

Wysłuchali: Stella Sviridenko i Piotr Tesz
Spisała i opracowała: Joanna Rydzkowska

Przed wojną było bardzo dobrze, wszystkie kontakty były świetne. Nie było zatargów,

Więcej…
 
Historia Stanisławy Gazy
środa, 02 grudnia 2009

Wysłuchali: Teresa Onderka, Katia Ermolaeva i Piotr Tesz
Spisała: Teresa Onderka
Opracowała: Joanna Rydzkowska

Czy wielu Żydów i Niemców mieszkało w okolicy przed wojną?
Żydów to było dużo w Kowalu,

Więcej…